20.11.1922 - Moodustati Tartus kutse- ehk töökool. See daatumi ongi Epitar OÜ tegutsemise algus.

1952 - Anti Riigi Pimetate Asututused üle 1951. aastal moodustatud Eesti NSV Pimedate Ühingule (EPÜ), mis hakkasid kandma Tartu Õppe-Tootmistöökodade (ÕTT) nime.
01.09.1997 - EPÜ ettevõte Epitar ümbernimetatud OÜ Epitar.01.01.2010 - omanike vahetus ning
ettevõtte uus nimi on SeiCom uksetehas
01.01.1959 - Ühendati Pimedate kooperatiivartell "Edu", kus valmistati nahkgalanteriitooteid, Eesti Pimedate Ühingu (EPÜ) Tartu Õppe-Tootmistöökodadega (ÕTT). Tekkinud ettevõtet hakati nimetama EPÜ Tartu Õppe-Tootmiskombinaadiks (ÕTK).

09.01.1992 - Kombinaat ümbernimetatud EPÜ ettevõtteks Epitar.SeiCom Uksetehas
Ringtee 1, Tartu, Eesti
UUED MÜÜGIESINDUSED
Jõgeva, Puiestee 38
Põltsamaa, Lossi 13
Põlva, Kesk 3
Tartu, Riia 128

TEADE
Tel:         + 372 7 362 772             E-post:  liis@epitar.ee
Faks:      + 372 7 362 235